مشخصات مديران فعلي و کارشناسان شهرداري درچه

 

         نام و نام خانوادگي : رضا واعظ مقدم

       سمت : شهردار درچه

مدرك تحصيلي : کارشناس ارشد

رشته تحصيلي : عمران

 

 

 


نام و نام خانوادگي : جعفر صالحی  

سمت : رئیس اداره توسعه مدیریت منابع انسانی و مالی

مدرك تحصيلي : کارشناس ارشد

رشته تحصيلي : مدیریت اجرایی

 

 

 

 

 نام و نام خانوادگي : امراله مزروعي

سمت : رئیس اداره خدمات و ایمنی شهری

مدرك تحصيلي : کارشناس ارشد  

رشته تحصيلي : منابع طبيعي

 

 

 

 

 

 نام و نام خانوادگي : سجاد قنبري 

سمت : رئیس اداره معماری و شهرسازی 

مدرك تحصيلي : کارشناس

رشته تحصيلي : راه و ساختمان

 

 

 

 نام و نام خانوادگي : سجاد فخرایی

سمت : رئیس اداره فنی و عمران

مدرك تحصيلي : کارشناسی ارشد 

رشته تحصيلي : مدیریت اجرایی 

 

 

 نام و نام خانوادگي : محمد صادقی                                 

سمت : مسئول حراست

مدرك تحصيلي : کارشناس ارشد

رشته تحصيلي : عمران

شماره تلفن مستقيم : 33755400-031   

نشاني پست الكترونيكي سازماني :

 

نام و نام خانوادگي : ولي اله انصاري

سمت : مسوول امور مالي

مدرك تحصيلي :کارشناس

رشته تحصيلي : عمران

شماره تلفن مستقيم : -

نشاني پست الكترونيكي سازماني : --

 

 

 

نام و نام خانوادگي : نرگس مرادمند

    سمت : مسئول امور توسعه مدیریت و منابع انسانی

مدرك تحصيلي :کاردان

 رشته تحصيلي : امور اداری 

 

 

 

 نام و نام خانوادگي : علیرضا ابوالحسنی

سمت : مسئول امورفنی و عمرانی

مدرك تحصيلي : کارشناس

رشته تحصيلي : عمران

 

 

 


   

      نام و نام خانوادگي : سيد حسين مجيدي 

سمت : مسئول امور بازرسی رسیدگی به شکایات مردمی و پیگیری امور حوزه شهردار  و روابط عمومی و امورفرهنگی و اجتماعی و ورزشی 

مدرك تحصيلي :کارشناس

رشته تحصيلي : ادبيات فارسی

         

  

 نام و نام خانوادگي : سميه اسحاقيان 

سمت : مسئول واحد انفورماتيك و  میزخدمت 

مدرك تحصيلي : کارشناس

رشته تحصيلي : فناوري اطلاعات

 

 

 

 

 
             نام و نام خانوادگي : حانیه آقاسی

سمت : مسئول واحد نوسازي و GIS و کارشناس درآمد

مدرك تحصيلي : کارشناس

رشته تحصيلي : نرم افزار

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگي : مهناز شيراني

سمت : مسئول واحد درآمد و سرمایه گذاری

مدرك تحصيلي : کارشناس

رشته تحصيلي : حسابداري

 

 

 

 

نام و نام خانوادگي : معصومه جهانبخش 

سمت : مسئول دبیرخانه شهرداری

مدرك تحصيلي : کاردان

              رشته تحصيلي : شهرسازی

 

  

   

 نام و نام خانوادگي : عليرضا مهاجر

سمت : مسئول واحد پيشه وران

مدرك تحصيلي : ديپلم

              رشته تحصيلي : - -

 

 

 

 

 نام و نام خانوادگي : رضا ایرجی 

 سمت : مسئول فرهنگسرای شهرداری

مدرك تحصيلي : کارشناس

رشته تحصيلي : معارف اسلامی    

 

 

 

 

 

 

  نام و نام خانوادگي : رمضان عشقي

سمت : متصدی روابط عمومی و امورفرهنگی و اجتماعی و ورزشی 

مدرك تحصيلي : ديپلم

              رشته تحصيلي : - -

 

 

 

     نام و نام خانوادگي : وحيد عادلي

سمت : مسئول واحد آتش نشاني و موتوري

مدرك تحصيلي : کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش HSE

              رشته تحصيلي : آتش نشاني

 

 

 

   نام و نام خانوادگي : اكبر براتي

سمت : مسئول واحد خدمات شهري و حمل و نقل 

مدرك تحصيلي : کارشناس 

              رشته تحصيلي : حقوق ثبتي

 

 

 

  نام و نام خانوادگي : مهدي عابدي

سمت : کارشناس شهرسازی

مدرك تحصيلي : کارشناس 

              رشته تحصيلي : آتش نشاني

 

 

 

  نام و نام خانوادگي : سيد مرتضي مرتضوي

سمت : مسئول واحد فضاي سبز

مدرك تحصيلي :کارشناس

              رشته تحصيلي : كشاورزي

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگي : عليرضا رضايي

سمت : مسئول امور حقوقی

مدرك تحصيلي : کارشناس

              رشته تحصيلي : حقوق

 

 

   

 

 نام و نام خانوادگي : احسان فرودستان

سمت : مسئول دفتر شهردار

مدرك تحصيلي : کاردان

رشته تحصيلي : روابط عمومی

 

 

 

 

 

 نام و نام خانوادگي :روح اله اسحاقیان

سمت : مسئول امانی و زیباسازی

مدرک تحصیلی: دیپلم

 

                

 نام و نام خانوادگي : حسين جزيني

سمت : مسئول امور دفتری کارپرداز و انبارداری اداره خدمات و ایمنی شهری

مدرك تحصيلي : ديپلم

رشته تحصيلي : ---

 

 

 

 

نام و نام خانوادگي : سید مجید مرتضوی

سمت : کارشناس حسابداری و مسئول انبار

مدرك تحصيلي : کارشناس

              رشته تحصيلي : حسابداری

 

 

 

 

نام و نام خانوادگي : رامین مظاهری

سمت : کارشناس حسابداری و امور قراردادها

مدرك تحصيلي : کاردانی

              رشته تحصيلي : روابط عمومی

 

 

  

نام و نام خانوادگي : مرتضی اسحاقیان

سمت : کارپرداز

مدرك تحصيلي :کارشناس

              رشته تحصيلي : حقوق

 

 

 

 

نام و نام خانوادگي : احسان صباغی

سمت : کارشناس امورفنی

مدرك تحصيلي : کارشناسی

              رشته تحصيلي : مهندسی مکانیک

 

 

 

  

  نام و نام خانوادگي : لیلا نجاری

سمت : کارشناس درآمد

مدرك تحصيلي : کارشناس

              رشته تحصيلي : روابط عمومی

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگي : زهرا پناهی 

سمت : مسئول شهرسازی و معماری

مدرك تحصيلي : کاردانی

              رشته تحصيلي : شهرسازی

 

 

 

  

 نام و نام خانوادگي : آزاده بخشی 

سمت :  مسئول املاک و توافقات

مدرك تحصيلي : کارشناسی ارشد

              رشته تحصيلي : حسابداری

 

 

  

 

 

 

نام و نام خانوادگي : مهدیه صالحی 

            سمت : کارشناس شهرسازی

مدرك تحصيلي : کارشناس

رشته تحصيلي : مهندسی شهرسازی

 

  

 

 

 

نام و نام خانوادگي : مینا شهبازی

سمت : کارشناس شهرسازی

مدرك تحصيلي : کارشناس 

              رشته تحصيلي : مهندسی شهرسازی

 

 

 

 

 

 نام و نام خانوادگي : اکبر مرادی

سمت :  کارشناس شهرسازی

مدرك تحصيلي : کارشناس ارشد

              رشته تحصيلي : بازیافت

 

 

 

 

 نام و نام خانوادگي : غلامرضا کنعانی

سمت : کارشناس بازدید

مدرك تحصيلي : کارشناس

              رشته تحصيلي : معماری

 

 

 

 

 

 نام و نام خانوادگي : رضا آقایی پور

سمت : دبیر کمیسیون ماده صد

مدرك تحصيلي : دیپلم

              رشته تحصيلي : تربیت بدنی

 

 

 

 

  

 نام و نام خانوادگي : سیدعلی فاطمی 

سمت : کارشناس بازدید

مدرك تحصيلي :کارشناس

              رشته تحصيلي : عمران

 

 

 

 نام و نام خانوادگي : علی ملکی 

سمت : مسئول اجراییات و سد معبر

مدرك تحصيلي : کارشناس ارشد

              رشته تحصيلي : مدیریت ارتباطات اجتماعی

 

 

 

 

 نام و نام خانوادگي : مهدی دهقانزاد

سمت :    کارشناس درآمد                                          

مدرك تحصيلي : کارشناس

رشته تحصيلي : حقوق ثبتی

 

 

 

  

 نام و نام خانوادگي : اسماعیل حفیظی

سمت : بایگان