1-    ايفاي نقش ارتباطي بين مردم و شهرداري

2-   زمينه سازي براي حضور شهردار در تجمعات مردمي،علمي و.....

3-   نظر سنجي مستمر و گردآوري ديدگاههاي مختلف شهروندان درباره شئون مختلف شهرداري و بهره گيري مطلوب از اطلاعات حاصله در جهتبهبود شرايط و عملكرد شهرداري

4-   ايفاي نقش سخنگويي براي شهرداري وارتباط مستمر با اصحاب رسانه اي

5-   تماس و همكاري با ارگانها و سازمان هاي دولتي و غير دولتي به منظور آگاهي از سياستهاي ارتباطي و تبليغاتي و ارائه گزارش پيشرفت فعاليتها و برنامه هاي شهرداري جهت درج در مجموعه هاي مربوط به فعاليت حوزه شهري

6-  ارتباط با روابط عمومي سازمانها به منظور تبادل اخبار و اطلاعات و بررسي نشريات، كتب و مقالات و اجراي برنامه هاي تبليغاتي مشترك از طرف آنها به منظور انجام هماهنگي هاي لازم

7-  تهيه و انتشار جزوات و نشريه هاي اطلاعاتي و خبري و پوسترهاي تبليغاتي طبق ضوابط موجود از طريق بكارگيري فناوريهاي نوين اطلاعات

8-  بررسي و استخراج مطالب و تهيه متون لازم از بولتن هاي منتشره توسط سازمانها و ارگانها در رابطه با مسايل گوناگون

9-  دسته بندي جرايد، مطبوعات و نشريات در ارتباط با مسايل اجتماعي، فرهنگي، هنري، سياسي، اقتصادي و بازرگاني به منظور گردآوري اخبار و اطلاعات و گزارشهاي لازم در اين زمينه و نگهداري در آرشيو و تلاش جهت بكارگيري فناوريهاي نوين اطلاعاتي

10- برنامه ريزي و انجام كليه اقدامات به منظور فراهم نمودن متن مصاحبه ها، سمينارها، كنفرانسها، بازديدها و جلسات عمومي مربوط به شهرداري

11-     فراهم نمودن امكانات برگزاري مراسم سخنرانيها، جشن ها و فعاليتهاي مذهبي و ملي و در شهرداري

12-ايجاد تمهيدات لازم بمنظور شناسايي معابر فاقد نام وپيشنهاد نامگذاري در شوراي نامگذاري واداره كردن جلسات كميسيون نامگذاري معابر عمومي بعنوان دبير كميسيون نامگذاري معابر

13-   تهيه عكس، اسلايد و فيلم و گزارشهاي خبري از فعاليتهاي شهرداري

14-  پوشش تبليغاتي ساختمان ومحوطه شهرداري و همچنين سطح شهر در مراسمات ملي ومذهبي

15-   بررسي سامانه 137 شهرداري و انتقال گزارشات و درخواست هاي شهروندان به شخص شهردار

16-  ورود و اخبار و اطلاعات شهرداري در سايت شهرداري

17-  ارسال پيامك از طريق سامانه پيامك

18-    همكاري در انجام امور مختلف تشريفاتي مربوط به مراسم هاي مختلف مرتبط با فعاليت هاي سازمان

19-    بررسي پتانسيل هاي موجود در بخش هاي مختلف شهرداري در جهت توليد و تهيه برنامه هاي مستند در راستاي اطلاع رساني به شهروندان

20-    نظارت بر حسن انجام امور مختلف تشريفاتي، تبليغاتي و اجراي مراسمات، اطلاع رساني خدمات و آمار فعاليت هاي انجام شده شهرداري

21-    حفظ و توسعه عناصر، نام ها و نمادهاي هويت بخشي بومي، ملي و اسلامي در سيماي شهر

22-    انجام امور مختلف تشريفاتي نظير تهيه و نصب تابلو، پوستر، پرچم، پلاكارد و آگهي در خصوص فعاليت هاي جاري، بر حسب ضوابط اعلام شده

23-    تهيه و انتشار بروشورهاي راهنما جهت اطلاع ارباب رجوع به منظور شناخت خدمات شهرداري

24-  تهيه، توليد يا طراحي هداياي تبليغاتي جهت مناسبت هاي مختلف

25- تهيه لوح هاي تقدير و همكاري جهت تهيه هديه به كاركنان به مناسبت هاي مختلف

26-  پيگيري و جمع آوري گزارش عملكرد حوزه هاي مختلف شهرداري و تهيه گزارش عملكرد ساليانه با نظر شهردار

27-  انجام ساير وظايف محوله طبق دستور شهردار