شرح وظایف  واحد نوسازی

شهرداریها در مقام سازمانهای محلی و منتخب مردم ، مکلف و موظفند بودجه اداره شهر و انجام کارهای خدماتی را از محل درامدهای محلی تأمین نمایند. جایگاه واحد نوسازی ، به عنوان مسئول وصول عواید و عوارض و تأمین نیازهای هزینه ای شهر، بس رفیع ومنیع است . به گونه ای که همواره یکی از ستونها و ارکان اصلی تشکیلات شهرداری بوده است.

با توجه به حجم سنگین هزینه های مربوط به انجام وظایف قانونی شهرداریها در اجرای پروژهای عظیم عمرانی و خدماتی ونیز با در نظر گرفتن این نکته که درطول سالیان گذشته و به استناد تبصره بودجه سال 1362 کشور، بطور تدریجی کمکهای دولتی به شهرداریها قطع گردیده و در حال حاضر به صفر رسیده است، کارکنان امور درآمد شهرداری وظیفه خطیری را در وصول به موقع درآمدهای پیش بینی نشده و تأمین هزینه ها به عهده دارند.

بنابراین مدیریت درآمد موفقیت خود را در ایفای وظیفه ،اولا مدیون همکاری و تشریک مساعی همه شهروندان و سپس یاری و کمک دیگر سازمانها و دیگر دوایر شهرداری می داند.

 

وظایف و اختیارات و فعالیت های واحد نوسازی :

§    صدور و دستورالعملهای لازم به منظور ایجاد تسهیلات مودیان  تعرفه های مصوب عوارض و ارائه روشهای  تازه برای گردش امور وصول عوارض جاری شهروندان 

§        انجام سایر امور مشابه و دستوراتی که از طرف در حدود وظایف ارجاع می گردد.

§        وصول درآمد نوسازی شهرداری در چارچوب مقررات و ضوابط 

§        رسیدگی به اعتراض مودیان 

§        بررسی و پیگیری لازم در خصوص مشکلات و معضلات درآمد نوسازی شهرداری 

§        بکارگیری  دستورالعمل ها و روش های جدید قوانین نوسازی در خصوص افزایش درآمد و وصول آسانتر

§        تهیه و تنظیم و ارائه گزارش فعالیتها و مشکلات نوسازی به مدیریت متبوع 

شرح وظايف مسؤول مميزي و نوسازي

§        اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.

§        هماهنگي با كارشناس GIS جهت بروز رساني نقشه هاي محدوده منطقه به منظور استفاده در امور مميزي.

§        هماهنگي با كارشناس GIS به منظور اصلاح اطلاعات توصيفي و مكاني املاك.

§        بررسي نحوه توزيع قبوض عوارض ساليانه و كنترل عملكرد دستگاه توزيع كننده قبوض.

§        هماهنگي با مأمور اجرا و ابلاغ جهت بررسي و اصلاح قبوض برگشتي املاك و توزيع مجدد آنها.

§        هماهنگي با مأمورين وصول جهت بهينه سازي وصول عوارض ساليانه.

§        انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.

§        اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.

§        پيگيري هاي لازم جهت تعيين بدهي مؤديان اعم از صنوف، عوارض ساليانه و ...

§        توزيع قبوض و ابلاغيه هاي بدهي مؤديان عوارض.

§        محاسبه عوارض ، نوسازي، املاک و واحدهای كسب و ابلاغ آن به مؤديان.

§        انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.