1-  تنظیم برنامه کار رانندگان و تهیه ماشین آلات و حفظ و نگهداری خودروها و تعیین استهلاک ماشین آلات و حفظ و نگهداری کلیه سوابق و پرونده های مربوطه

2-    تعیین محل مناسب جهت پارکینگ خودروها و نظارت بر حسن جریان امور آنها

3-    پیش بینی تهیه قطعات و لوازم یدکی مربوط به خودروها و حفظ و نگهداری آنها در انبارهای مربوطه

4-    بررسی نیازهای واحدهای مختلف شهرداری از لحاظ خودرو

5-    انجام تعمیرات اساسی و کلی و جزئی وسائط نقلیه اعم از سبک و سنگین و انجام کارواش ماشین آلات شهرداری

6-    نظارت بر تحویل و تحول کلیه خودروها و تهیه و نگهداری دفاتر مشخصات کلیه وسائط نقلیه و قید در کارنامه وسائط نقلیه

7-    تعیین و تشخیص خودروهای فرسوده و از رده خارج شده شهرداری و تهیه گزارش به منظور فروش و یا اخراج آنها

8-    جمع آوری ضایعات ساختمانی از نقاط مختلف شهر با هماهنگی واحد خدمات شهری

9-    تأمین سوخت دستگاهها و خودروهای ماشین آلات

10-تنظیم برگ درخواست خرید و تعمیرات و تایید برگهای درخواست خرید و تعمیرات خودروها وسایر دستگاهها

11-نظارت بر کیفیت تعمیرات انجام یافته جهت ماشین آلات و دستگاهها

12-انجام خاکبرداری جهت پروژه های شهرداری

13-نظارت بر امور ایمنی ساخت و سازها و رعایت آیین نامه های ایمنی

14-حضور مستمر در ایام بارندگی و برف روبی و رفع مشکل آب گرفتگی معابر و منازل در سطح شهر و همکاری با واحدهای مربوطه

15-پیگیری جهت اجرای تمرین های لازم پرسنل آتش نشانی در جهت کسب آمادگی و مهارت برای انجام عملیات آتش نشانی

16-تشخیص مواد و وسایل لازم در مقابله با حوادث و سوانح مناسب با شرایط جدید

17-اجرای دقیق مقررات انضباطی و اداری در ایستگاه آتش نشانی و محل حادثه و ثبت کلیه وقایع و حوادث

18-اطمینان از آمادگی کامل پرسنل آتش نشانی، تجهیزات و ماشین آلات مربوطه جهت مقابله با حوادث و نحوه دسترسی به آنها از طریق بازدید دوره ای و نگهداری آمار و اطلاعات لازم و نظارت و کنترل دقیق بر خودروها ، وسایل و تجهیزات حریق ، نجات و غیره و انجام مراحل تحویل در هر شیفت

19-آگاهی کامل و دقیق از محدوده ایستگاه، شناخت کلیه مراکز حساس و اماکن عمومی و غیره از طریق بازدید و بازرسی بوسیله عوامل اجرایی و بروز نگهداشتن اطلاعات مذکور ایستگاه

20-بررسی اشکالات و کمبودهای موجود در ایستگاه و کوشش در رفع آنها از نظر پرسنلی، تجهیزات و تاسیساتی

21-شرکت در عملیات امداد و نجات سوانح و اطفاء حریق با استفاده از وسایل و تجهیزات حفاظت فردی در محل حادثه و حریق

22-برگزاری دوره های آموزشی تخصصی مورد نیاز به منظور بالا بردن اطلاعات فنی، حرفه ای و اداری

23-حفظ آراستگی فردی و استفاده از لباس فرم و نصب پلاک سینه و درجات و علائم منطبق با سمت

24-حفظ سلامت جسمی و روحی با انجام ورزش های همگانی، فردی و... برای انجام مطلوب وظایف محوله

25-آشنایی کامل با ماشین آلات و تجهیزات مرتبط با امور آتش نشانی در جهت استفاده صحیح و نگهداری از آنها

26-تهیه گزارش عملکرد در مقاطع شش ماهه از وظایف محوله و ارائه به رئیس اداره