1-   نظارت بر عملکرد پیمانکار خدمات شهری

2-    صدور اخطاریه و جرائم مربوط به پیمانکار خدمات شهری

3-    کنترل مستمر نظافت سطح محدوده شهر و پیگیری در جهت رفع مسائل و مشکلات مربوطه

4-    پیگیری و رسیدگی به شکایات مردمی و سازمان ها در ارتباط با وظایف محوله و ارسال پاسخ مناسب

5-    پیگیری و برطرف نمودن آب گرفتگی و لایروبی کانال ها روبسته و رو باز، جداول و مادی ها و حمل ضایعات آنها

6-  پاکسازی زمین های باز و رفع خطر از بناهای در حال ریزش و جلوگیری از تخلیه ضایعات ساختمانی در معابر و حاشیه کمربندی ها و زمین های باز و هدایت رانندگان بطرف مکان تخلیه ضایعات

7-    جمع آوری و حمل کلیه برگ ها، شاخه ها و ساقه های شکسته درختان معابر و اماکن عمومی به محل تخلیه

8-    برف روبی از کلیه معابر اصلی، فرعی و شن و نمک پاشی

9-    هدایت و جمع آوری آب باران از معابر اصلی و فرعی و پیاده روها در مواقع بارندگی

10-جلوگیری از حفاریهای بدون مجوز در سطح خیابان ها و معابر عمومی

11-نظارت بر نگهداری و نظافت سرویس های بهداشتی و پاکسازی و شستشوی سطل های زباله سطح شهر، سایه بان های ایستگاههای اتوبوس، نرده ها، گاردریل ها و پل های هوایی

12-رسیدگی به پرونده های بند 20 ماده 55 قانون شهردار و تشکیل پرونده برای مشاغل مزاحم شهری

13-تعطیل و پلمپ نمودن مغازه ها، کارگاههای مزاحم در سطح شهر

14-اجرای بند 14 ماده 55 قانون شهرداری جهت رفع خطر از بناها ودیوارهای شکسته در معابر

15-کنترل جمعیت سگ های ولگرد و سایر حیوانات ناقل بیماری به انسان