منوی اصلی

پیوندها

president

سامانه ارتباطی 137

137 logo.png

تبلیغات

ورود کاربران

آمار بازدیدکنندگان سایت

4442781
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
2175
1403
3578
46040
54760
4442781

امروز: دوشنبه، 06 بهمن 1399

 

(( شرايط  آگهي مزايده احداث پارك بازي ))

      براساس مصوبه شماره 130/95/ش مورخ 1/3/95 شوراي اسلامي شهر درچه شهرداري در نظر دارد نسبت به  واگذاري محوطه جهت احداث پارك بازي در قسمتي از عرصه كوه سفيد به صورت وضع موجود واقع در ضلع شرقي به صورت اجاره بهاء‌ به مدت دو سال از طريق مزايده به شرح ذيل اقدام نمايد :

1-     متراژ زمين مورد نظر  بصورت تقريبي 500 متر مربع عرصه طبق كروكي پيوست مي باشد

2-      شركت كنندگان مبلغ 000/500/2 ريال مقطوع بعنوان سپرده به حساب شماره 0215433558004 شهرداري نزد بانك ملي شعبه درچه واريز و يا ضمانت نامه بانكي شركت در مزايده عمومي معادل مبلغ فوق همراه با مدارك كه شامل ( برگ آگهي مزايده مهر و امضاء شده و برگ مشخصات شركت كننده به صورت خوانا ، كامل ومهر و امضاء شده)در پاكت قرار داده و به دبيرخانه حراست شهرداري تحويل و رسيد دريافت نمايند

3-   كليه شركت كننده گان براي شركت در مزايده مي بايست مبلغ 000/200 ريال بابت خريد اسناد مزايده به حساب شماره 0104511093004 شهرداري نزد بانك ملي شعبه درچه واريز وضميمه مدارك خود نمايند

4-     آدرس :‌ خيابان نيروگاه جنب كوه سفيد

5-     مزايده بصورت حضوري مي باشد .

6-     شركت كننده گان مي توانند قيمت پايه موردنظر خود ( كه بايد بيشتر از نرخ كارشناسي باشد) را در فرم پيشنهاد  قيمت اوليه اعلام نموده

7-      به مدارك ناقص ، مخدوش و ناخوانا و خالي ترتيب اثر داده نخواهد شد.

8-     شركت در مزايده به منزله قبول كليه شرايط مزايده خواهد بود.

9-      جهت دريافت اسناد مزايده تا پايان ساعت اداري روز يكشنبه 10/5/95 به امور مالي شهرداري مراجعه نمايند .

10-    زمان تحويل مدارك و قيمت پيشنهادي تا ساعت 14 روز دوشنبه 11/05/95 به دبيرخانه محرمانه شهرداري درچه تحويل نمائيد .

11-   جلسه رأس ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 11/5/95 در محل شهرداري باحضور اعضاي كميسيون عالي معاملات شهرداري تشكيل و برنده تعيين ميگردد

12-   پس از اعلام پيشنهادات و تعيين برنده سپرده نفر اول تا سوم نگهداري و سپرده ساير شركت كنندگان مسترد مي گردد و چنانچه نفر اول ظرف مدت 7 روز از تاريخ ابلاغ كتبي شهرداري جهت تنظيم قرارداد فروش اقدام ننمايد سپرده وي بدون تشريفات قانوني به نفع شهرداري ضبط خواهد شد و پس از انقضاي مهلت تعيين شده شهرداري در صورت صرفه و صلاح با نفرات دوم و سوم به ترتيب با توجه به مبلغ پيشنهادي قرارداد منعقد خواهد كرد و در صورت انصراف نفرات دوم و سوم نيز به همان ترتيب نفر اول عمل خواهد شد.

13-   كميسيون در مورد قبول يا رد يك يا كليه پيشنهادها مختار است.

14-    كليه هزينه هاي ارزيابي ـ كارشناسي ـ ماليات ـ بيمه و انتقال مدارك مالكيت به عهده برنده مزايده خواهد بود.

 راي كميسيون براساس ماده 7 آئين نامه مالي شهرداريها طي 7 روز اعلام مي گردد.

پیوست ها:
دانلود این فایل (8210.pdf)تصویر آگهی[ ]364 kB

تصویر تصادفی

h15.jpg

شهردار

pic002

ارتباط با شهردار

captcha
بارگذاری مجدد

تقویم روز

اوقات شرعی

تبلیغات

بازديد از پرتال شهرداري