منوی اصلی

پیوندها

president

سامانه ارتباطی 137

137 logo.png

تبلیغات

ورود کاربران

آمار بازدیدکنندگان سایت

4420123
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
3242
2575
14667
23382
54760
4420123

امروز: جمعه، 26 دی 1399

«  آگهي مزايده واگذاري پارك ترافيك كودكان »

 با عنایت به مصوبه شماره 774/93/ش  مورخ 21/8/1393 شورای محترم اسلامی شهر درچه این شهرداری در نظر دارد نسبت به واگذاری  پارك ترافيكي كودكان واقع درپارك زاينده رود بصورت اجاره بهاء با شرایط  ذيل به افرادواجد شرايط اقدام نماید.

 شرایط مزایده :

با عنايت به مصوبه شوراي اسلامي شهر قيمت پايه اجاره بهاء پارك ترافيك مبلغ 000/000/2 ريال  مي باشد. 

1-     مزايده بصورت حضوري بر گزارمي گردد ./.

2-   کلیه پیشنهاد دهندگان برای شرکت در مزایده می بایست 5% بند 1 به مبلغ 000/200/1 ریال بعنوان سپرده به حساب سپرده شهرداري به شماره  0215433558004 ومبلغ 000/200 ريال به حساب 0104511093004 نزد بانک ملی شعبه درچه واریز و فیش هاي مربوط را ضمیمه پیشنهاد کتبی و در دو پاكت دربسته الف وب به شرح فرم پيشنهاد قيمت به دبیرخانه حراست شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند.

3-     به پاكتهاي خالي از  مدارك ارسالي  ترتیب اثر داده نخواهد شد.

4-     شركت در مزایده به منزله قبول کلیه شرایط مزایده خواهد بود.

5-     آخرین مهلت ارسال مدارك پایان وقت اداری روز يكشنبه مورخ 9/9/93 می باشد و به پیشنهادات رسیده بعد از زمان تعیین شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

6-     جلسه  ساعت 12 روز يكشنبه مورخ 10/9/93 در محل شهرداری با حضور اعضاء کمیسیون عالی معاملات شهرداری بر گزار و تعیین برنده  می گردد.

7-   پس از ارائه پیشنهادات و تعیین برنده سپرده نفر اول تا سوم نگهداری و سپرده سایر شرکت کنندگان مسترد می گردد و چنانچه نفر اول ظرف مدت 7 روز از تاریخ ابلاغ کتبی شهرداری جهت تنظیم قرارداد اقدام ننماید سپرده وی بدون تشریفات قانونی به نفع شهرداری ضبط خواهد شد و پس از انقضای مهلت تعیین شده شهرداری در صورت صرفه و صلاح به نفرات دوم و سوم به ترتیب با همان ترتیب نفر اول عمل خواهد نمود.

8-     کمیسیون در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است .

9-       کارمندان دولت حق شرکت در آگهی مزایده را ندارند.

10-  با عنايت به ماده 7 آئين نامه مالي شهرداريها كميسيون تا 7 روز بعد از موعد مقرر نسبت به اعلام برنده اقدام خواهد نمود.

پیوست ها:
دانلود این فایل (15393.pdf)آگهي مناقصه[ ]315 kB

تصویر تصادفی

h4.jpg

شهردار

pic002

ارتباط با شهردار

captcha
بارگذاری مجدد

تقویم روز

اوقات شرعی

تبلیغات

بازديد از پرتال شهرداري