منوی اصلی

پیوندها

president

سامانه ارتباطی 137

137 logo.png

تبلیغات

ورود کاربران

آمار بازدیدکنندگان سایت

4420889
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
281
3727
15433
24148
54760
4420889

امروز: شنبه، 27 دی 1399

آگهي تجديدمزايده واگذاري سالن ورزشي شمس آباد شهرداري

بسمه تعالی

« شرایط آگهی تجديد مزایده سالن ورزشي شهرداي واقع درخيابان امام محله شمس آباد »

 با عنایت به مصوبه شماره 737/93/ش مورخ 17/8/1393 شورای محترم اسلامی شهر درچه این شهرداری در نظر دارد نسبت به واگذاری سالن ورزشي شهرداي واقع در خيابان امام محله شمس آباد به شرح ذيل بصورت اجاره بهاء ماهيانه به مدت يكسال با شرایط ذیل اقدام نماید.

 شرایط مزایده :

1-     مزایده بصورت حضوری بر گزار می گردد .

2-     قیمت مبنا شرکت در آگهی مزایده  بصورت ماهیانه مبلغ 000/000/12 ريال می باشد.

3-   کلیه پیشنهاد دهندگان برای شرکت در مزایده می بایست 5% بند 1 به مبلغ 000/500/7 ریال بعنوان سپرده به حساب شماره 0215433558004 شهرداری نزد بانک ملی شعبه درچه واریز و فیش مربوط را ضمیمه پیشنهاد کتبی و در پاکت دربسته به دبیرخانه حراست شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند و همچنين مبلغ 000/200 ريال به حساب 0104511093004 واريز وضميمه پيشنهاد خود نمايند%

4-     به پیشنهادات مخدوش و ناخوانا و خالی از اعلام مبلغ ترتیب اثر داده نخواهد شد.

5-     شرکت در مزایده به منزله قبول کلیه شرایط مزایده خواهد بود.

6-     آخرین مهلت تحویل مدارک پایان وقت اداری روز يكشنبه مورخ 26/11/93 می باشد و به مدارک رسیده بعد از زمان تعیین شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

7-   پیشنهادات واصله رأس ساعت 13 روز دوشنبه مورخ 27/11/93  در محل شهرداری با حضور اعضاء کمیسیون عالی معاملات شهرداری باز و برنده تعیین می گردد .

8-    بعد از تعیین برنده سپرده نفر اول تا سوم نگهداری و سپرده سایر شرکت کنندگان مسترد می گردد و چنانچه نفر اول ظرف مدت 7 روز از تاریخ ابلاغ کتبی شهرداری جهت تنظیم قرارداد اقدام ننماید سپرده وی بدون تشریفات قانونی به نفع شهرداری ضبط خواهد شد و پس از انقضای مهلت تعیین شده شهرداری در صورت صرفه و صلاح به نفرات دوم و سوم به ترتیب با همان ترتیب نفر اول عمل خواهد نمود.

9-     کمیسیون در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است .

10-     کارمندان دولت حق شرکت در آگهی مزایده را ندارند.

11-      براساس ماده 7 آئين نامه مالي شهرداريها راي كميسيون مربوطه ظرف مدت 7روز اعلام مي گردد.

سالن ورزشي فوق در هفته 4روز تحويل مستاجر و 3 روز دراختيار شوراي اسلامي شهر خواهد بود وساعت كارورزشگاه از 8 صبح لغايت ساعت 24 مي باشد.

پیوست ها:
دانلود این فایل (20350.pdf)متن آگهي[ ]279 kB

تصویر تصادفی

h7.jpg

شهردار

pic002

ارتباط با شهردار

captcha
بارگذاری مجدد

تقویم روز

اوقات شرعی

تبلیغات

بازديد از پرتال شهرداري