منوی اصلی

پیوندها

president

سامانه ارتباطی 137

137 logo.png

تبلیغات

ورود کاربران

آمار بازدیدکنندگان سایت

4427387
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
1210
1612
4653
30646
54760
4427387

امروز: سه شنبه، 30 دی 1399

بسمه تعالی

«  آگهي مزايده واگذاري زمين جهت برگزاري نمايشگاه بهاره »

 با عنایت به مصوبه شماره 959/93/ش مورخ 23/11/93 شورای محترم اسلامی شهر درچه این شهرداری در نظر دارد نسبت به اجاره  زمين بهداري سابق شهر درچه به منظور برگزاري نمايشگاه بهاره بصورت اجاره بهاء با شرایط ذیل به افراد واجد شرايط اقدام نماید.

شرایط مزایده :

   " مزايده  بصورت حضوري مي باشد "

    با عنايت به مصوبه شوراي اسلامي شهر اجاره بهاء براي مدت نمايشگاه به قيمت پايه 000/000/50 ريال مي باشد. 

1-   کلیه شركت كنندگان در مزایده می بایست 5% از مبلغ پايه را به مبلغ 000/500/2 ریال بعنوان سپرده به حساب شماره 0215433558004 شهرداری نزد بانک ملی شعبه درچه واریز و فیش مربوط را ضمیمه مدارك نموده و در پاکت دربسته به دبیرخانه حراست شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند.

2-     به مدارك ناقص و خالی از اعلام مبلغ ترتیب اثر داده نخواهد شد.

3-     شرکت در مزایده به منزله قبول کلیه شرایط مزایده خواهد بود.

4-     شركت كنندگان مي بايست جهت دريافت اسناد مزايده مبلغ 000/200 ريال به حساب 0104511093004 شهرداري درچه نزد بانك ملي واريز نمايند .

5-     آخرین مهلت ارسال مدارك پایان وقت اداری روز يكشنبه مورخ 10/12/93 می باشد و به مدارك رسیده بعد از زمان تعیین شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

6-     رأس ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 11/12/93 در محل شهرداری با حضور اعضاء کمیسیون عالی معاملات شهرداری باز و برنده تعیین می گردد

7-   پس از ارائه قيمت و پیشنهاد شركت كنندگان و تعیین برنده سپرده نفر اول تا سوم نگهداری و سپرده سایر شرکت کنندگان مسترد می گردد و چنانچه نفر اول ظرف مدت 7 روز از تاریخ ابلاغ کتبی شهرداری جهت تنظیم قرارداد اقدام ننماید سپرده وی بدون تشریفات قانونی به نفع شهرداری ضبط خواهد شد و پس از انقضای مهلت تعیین شده شهرداری در صورت صرفه و صلاح به نفرات دوم و سوم به ترتیب با همان ترتیب نفر اول عمل خواهد نمود.

8-     کمیسیون در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است .

9-       کارمندان دولت حق شرکت در آگهی مزایده را ندارند.

براساس ماده 7 آئين نامه مالي شهرداريها راي كميسيون مربوطه ظرت مدت 7 روز اعلام مي گردد

پیوست ها:
دانلود این فایل (21870.pdf)متن آگهي[ ]307 kB

تصویر تصادفی

h7.jpg

شهردار

pic002

ارتباط با شهردار

captcha
بارگذاری مجدد

تقویم روز

اوقات شرعی

تبلیغات

بازديد از پرتال شهرداري