منوی اصلی

پیوندها

president

سامانه ارتباطی 137

137 logo.png

تبلیغات

ورود کاربران

آمار بازدیدکنندگان سایت

4441772
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
1166
1403
2569
45031
54760
4441772

امروز: دوشنبه، 06 بهمن 1399

بسمه تعالی

«  آگهي مزايده واگذاري زمين ترامبولين »

 با عنایت به مصوبه شماره 962/93/ش  مورخ 23/11/1393 شورای محترم اسلامی شهر درچه این شهرداری در نظر دارد نسبت به واگذاري زمين درمحل پارك ساحلي شهر درچه جهت راه اندازي بازي ترامبولين به مدت يكسال به شرح ذيل بصورت اجاره بهاء با شرایط ذیل به افراد واجد شرايط اقدام نماید.

 شرایط مزایده :

با عنايت به مصوبه شوراي اسلامي شهر قيمت پايه اجاره بهاء پارك ترافيك مبلغ 000/000/4 ريال وبهاء استفاده به ازاء‌ هرنفر هر 10 دقيقه 000/15 ريال مي باشد. 

1-   کلیه پیشنهاد دهندگان برای شرکت در مزایده می بایست 5% بند 1 به مبلغ 000/400/2 ریال بعنوان سپرده به حساب سپرده شهرداري به شماره 0215433558004  ومبلغ 000/200 ريال به حساب 0104511093004 نزد بانک ملی شعبه درچه واریز و فیش هاي مربوط را ضمیمه پیشنهاد کتبی و در دوپاكت دربسته الف وب به شرح فرم پيشنهاد قيمت به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند.

2-     به پیشنهادات مخدوش و ناخوانا و خالی از اعلام مبلغ ترتیب اثر داده نخواهد شد.

3-     شرکت در مزایده به منزله قبول کلیه شرایط مزایده خواهد بود.

4-     آخرین مهلت پیشنهاد پایان وقت اداری روز يكشنبه مورخ 10/12/93 می باشد و به پیشنهادات رسیده بعد از زمان تعیین شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

5-   پیشنهادات واصله رأس ساعت 12روز دوشنبه مورخ 11/12/93 در محل شهرداری با حضور اعضاء کمیسیون عالی معاملات شهرداری باز و برنده تعیین می گردد.

6-   پس از قرائت پیشنهادات و تعیین برنده سپرده نفر اول تا سوم نگهداری و سپرده سایر شرکت کنندگان مسترد می گردد و چنانچه نفر اول ظرف مدت 7 روز از تاریخ ابلاغ کتبی شهرداری جهت تنظیم قرارداد اقدام ننماید سپرده وی بدون تشریفات قانونی به نفع شهرداری ضبط خواهد شد و پس از انقضای مهلت تعیین شده شهرداری در صورت صرفه و صلاح به نفرات دوم و سوم به ترتیب با همان ترتیب نفر اول عمل خواهد نمود.

7-     کمیسیون در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است .

8-       کارمندان دولت حق شرکت در آگهی مزایده را ندارند.

با عنايت به ماده 7آئين نامه مالي شهرداريها كميسيون تا7 روزبعد از موعد مقرر نسبت به اعلام برنده اقدام خواهد نمود.

پیوست ها:
دانلود این فایل (21894.pdf)متن آگهي[ ]253 kB

تصویر تصادفی

h20.jpg

شهردار

pic002

ارتباط با شهردار

captcha
بارگذاری مجدد

تقویم روز

اوقات شرعی

تبلیغات

بازديد از پرتال شهرداري