اعضای شورای اسلامی درچه

اکبر جزینی – رئیس شورای اسلامی شهر درچه

نام و نام خانوادگی : اکبر جزینی – فرزند حیدر

متولد : 1345
مدرک تحصیلی : لیسانس تربیت بدنی

سوابق کاری :
24 سال در اداره آموزش و پرورش شهرستان
5 سال مسئول اداره ورزش و جوانان شهر درچه
14 سال مسئول انجمن شطرنج و تنیس روی میز

رئیس شورای اسلامی شهر درچه در دوره چهارم

مهدی ابراهیمی - عضو شورای اسلامی شهر درچه

نام و نام خانوادگی : مهدی ابراهیمی – فرزند رجبعلی

متولد : 1331
مدرک تحصیلی : لیسانس علوم تربیتی

سوابق کاری :
مسئول کارپردازی و امورساختمانی آ-پ 9سال – معاون مالی اداری آ-پ 13سال – مدیر عامل تعاونی مسکن فرهنگیان 12سال – عضو شورای دوره اول 4 سال

کبری محمدی – خزانه دار شورای اسلامی شهر درچه

نام و نام خانوادگی : کبری محمدی

متولد :
مدرک تحصیلی :

سوابق کاری : عضو شورای اسلامی شهر درچه در دوره دوم و سوم

بهرام امینی – نائب رئیس شورای اسلامی شهر درچه

نام و نام خانوادگی : بهرام امینی

متولد : 1346
مدرک تحصیلی : دکترای فناوری اطلاعات (گرایش سیستمهای اطلاعاتی هوشمند از دانشگاه صنعتی مالزی)

نحوه تماس مردم :

آدرس پست الکترونیکی : bahamini@gmail.com
تلگرام : @AminiBahram

سوابق کاری :
· طراح و توسعه سیستمهای اطلاعاتی در ذوب آهن اصفهان، پلی اکریل، داده پردازی، و ….
· مشاوره و نظارت بر سیستم های فناوری اطلاعات
· طراحی و توسعه سیستمهای تجارت الکترونیکی
· عضو تیم برنامه ریزی راهبردی در ذوب آهن اصفهان
· کنترل پروژه و نظارت بر ارزیابی عملکرد پیمانکاران
· عضو تیم بهبود و تعالی سازمانی

· بهبود فرآیند ها
· عارضه یابی و حل مسئله با رویکرد تفکر سیستمی
· عضو تیم امنیت اطلاعات
· مدرس و استاد دانشگاه های شریف، اصفهان، آزاد
· پژوهشگر در حوزه های فناوری اطلاعات، سرمایه های انسانی
· عضویت در مجامع علمی و صنعتی کشور

رسول ابراهیمی - منشی شورای اسلامی شهر درچه

نام و نام خانوادگی : رسول ابراهیمی

متولد : 1350
مدرک تحصیلی : لیسانس علوم تربیتی

سوابق کاری :
کارمند آموزش و پرورش 26 سال
مدیر شرکت همسفرمهر سرویس مدارس 11 سال

فهرست