شهردار درچه جناب آقای مهندس رضا واعظ مقدم

از 21 شهریور 1396 تا کنون

رزومه کاری جناب آقای مهندس رضا واعظ مقدم شهردار درچه :

مدرک تحصیلی :  فوق لیسانس مهندسی عمران (مهندسی زلزله)

مورخ 1378/9/8 لغایت 1383/5/31

سر ناظر تونل های پایاب طرح نیروگاه دوم سد شهید عباسپور(1000مگاواتی) و معاونت گروه عمران دستگاه نظارت طرح نیروگاه آبی کوهرنگ (شرکت خدمات مهندسی برق – مشانیر)

مورخ 1383/6/1 لغایت 1383/8/30

کارشناس امور قراردادهای مهندسین مشاور پارس جویاب

مورخ 1383/9/1 لغایت 1386/8/30

کارشناس فنی- عمرانی , مسوول واحد رسیدگی وناظر عالیه پروژه های انبوه سازی شرکت عمران شهر جدید پولادشهر

مورخ 1386/9/1 لغایت 1389/8/15

کارشناس مسوول امور عمرانی و شهرسازی شهرداری تیران

مورخ 1389/8/16 لغایت 1390/3/30

سرپرست شهرداری تیران

سال های 1388 و 1389

مشاور فنی –عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تیران

مورخ 1390/3/31 لغایت 1392/6/12

شهردار تیران

مورخ 1392/6/13 لغایت 1393/10/1

شهردار ناحیه 2 شاهین شهر و مشاور عمرانی شهرداری شاهین شهر

مورخ 1392/11/13 لغایت 1393/4/3

با حفظ سمت شهردار ناحیه 2 ,سرپرست معاونت عمرانی شهرداری شاهین شهر

مورخ 1393/10/1 لغایت 1396/6/21

مدیر طرح , برنامه و سرمایه گذاری شهرداری شاهین شهر

مورخ اردیبهشت 1395 تا 1396/6/21

با حفظ سمت مدیر طرح مترو اصفهان – شاهین شهر

  • دارای پروانه اشتغال پایه یک نظام مهندسی استان اصفهان

  • کارشناس رسیدگی به صورت وضعیت در سازمان خدمات طراحی شهرداریهای استان اصفهان

  • عضو هیات عالی سرمایه گذاری شهرداری شاهین شهر

  • عضو کمیته ترافیک شهرداری شاهین شهر

  • عضو کمیته بررسی طرح های عمرانی شهرداری شاهین شهر

  • عضو کمیسیون معماری و شهرسازی شهرداری شاهین شهر

  • نماینده شهرداران استان در کمیته بررسی طرح های معماری استان در زمان تصدی شهرداری تیران

  • راه اندازی شهرداری ناحیه 2 شاهین شهر

  • راه اندازی مدیریت طرح، برنامه و سرمایه گذاری شهرداری شاهین شهر

فهرست