پدافند غیر عامل

تعریف ” پدافند غیر عامل ”

به مجموع اقداماتی اطلاق می گردد که مستلزم به کارگیری جنگ افزار نبوده و با اجرای آن می توان از وارد شدن خسارت مالی به تجهیزات و تاسیسات حیاتی و حساس نظامی و غیر نظامی و تلفات انسانی جلوگیری نموده و یا میزان این خسارات و تلفات را به حداقل ممکن کاهش داد.

اهمیت پدافند غیر عامل از دیدگاه حضرت امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری :

حضرت امام (ره) : در هر شرایطی باید بنیه دفاعی کشور در بهترین وضعیت باشد و در شرایط عادی هم باید به موضوع پدافند غیر عامل پرداخت.

مقام معظم رهبری ( مدظله العالی) :

پدافند غیر عامل امروز در اولویت اول است.
پدافند غیر عامل مانند شعله ای بلند شود.
پدافند غیر عامل باید محور تمام کارها قرار گیرد.
باید تدابیر کارساز در باب پدافند غیر عامل را عملی کنند.

روز پدافند غیر عامل :

بنابر موافقت مقام معظم رهبری و فرماندهی معظم کل قوا 8 آبان به عنوان روز پدافند غیر عامل تعیین گردیده است.

برخی از اهداف پدافند غیر عامل :

 • بررسی و شناساسی تهدیدات
 • فرهنگ سازی و نهادینه کردن پدافند غیر عامل در بین مردم
 • مقابله با تهدیدات نوین و مصون سازی
 • پدافند غیر عامل مکمل و تسهیل کننده مدیریت بحران است
 • رعایت اصول فنی و الزامات پدافند غیر عامل در طرح ها و پروژه ها
 • رعایت آئین نامه زلزله
 • مستحکم سازی ساختمان ها و احداث سازه های امن
 • استفاده مردم از مصالح مرغوب
 • ایجاد زیر زمین های امن در ساختمان ها
 • حفظ آمادگی و رعایت اصول ایمنی
 • اسکان اضطراری
 • تولید دانش بومی
فهرست